Category Archives: Command Line

วิธีการตั้งค่าให้ Console2 ใช้งานกับ Windows Powershell

โดยค่าเริ่มต้นแล้วโปรแกรม Console2  จะถูกตั้งค่าให้เรียกใช้ Command Prompt เป็น Shell ในการรันคำสั่ง

วิธีการเปลี่ยน Shell ให้ไปเป็น Power Shell ใน Windows 7

1.คลิ๊กขวาบนหน้าจอโปรแกรม เลือก Edit > Settings…

 2. ในส่วนการตั้งค่า Console ให้ดูที่ช่อง Shell:
        คัดลอกที่อยู่(path) ของโปรแกรม Power Shell ใน Windows ลงไปใส่ในช่อง

%SystemRoot%\syswow64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

 

Go To End of File in VI Editor

If you want to go to the end of file. You can press ESC button and “G” (Capital G) for go to end of file in VI or VIM editor.

To move to end of file just type G (press ESC and type capital G):

ESC + G

You can jump back to beginning of file by typing any one of the following command

ESC + gg

or

ESC + 1G

You can jump to line number 700 (press ESC type 700G)

ESC + 700G

credit :: www.cyberciti.biz

 

วิธีค้นหาข้อความ หลายไฟล์พร้อมกัน ด้วยคำสั่ง findstr

สวัสดีครับวันนี้จะขอบันทึกเกี่ยวกับคำสั่งการค้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า findstr

ปัญหามีอยู่ว่าในการเขียนโปรแกรมจะต้องมีไฟล์จำนวนมาก กรณีตัวอย่างเป็นไฟล์ประเภท .sql โปรแกรมที่เขียนก็เกี่ยวข้องกันหมด ถ้าต้องการจะแก้หรือหาข้อความเพื่อแก้ไข เราต้องทำการเปิดไฟล์ทุกไฟล์ขึ้นมาแล้วค้นหาคำที่ต้องการ

เลยลองค้นหาในอินเตอร์เน็ตดู พบว่าทางฝั่ง Window มีโปรแกรมช่วยที่ชื่อว่า findstr สามารถค้นหาข้อความที่เป็น String รายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ Findstr

เมื่อเราต้องการหาข้อความสตริง “select” ก็ใช้คำสั่ง

findstr “select” *.sql

“select” คำที่ต้องการค้นหา ในที่นี้คือ select
*.sql      ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้โปรแกรมค้นหา ในที่นี้ใช้ *.sql หมายความว่า ทุกไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น sql

ปรับแต่ง Terminal ไม่ให้แสดง Path เต็มกันเถอะ

ก่อนจะดูวิธีทำมาดูผลลัพธ์กันก่อน

หากท่านผู้อ่านท่านใด เคยลองใช้ vi ใน Ubuntu แล้วรู้สึกว่าการเข้าไปยัง path ที่อยู่ลึกมากๆ

ทำให้ปัญหาพื้นที่ของหน้าจอในการพิมพ์คำสั่งจะไม่พอในบรรทัดเดียวเหมือนผมแล้วละก็

blog นี้จะเสนอวิธีการซ่อน Full path ออกไปให้เหลือแต่เพียงชื่อ Folder ที่กำลังทำงานอยู่

พูดไปก็มองไม่เห็นภาพสักเท่าไร งั้นดูรูปกันเลยครับ

Default Gnome-terminal on ubuntu

After modify (hide full path)

วิธีการทำก็เริ่มกันเลยครับ
1. เปิดไฟล์ “.bashrc” ซึ่งอยู่ใน Home directory ของเราขึ้นมา
2. เพิ่ม code เขาไปเพื่อซ่อน Path

export PS1=’\u@\h:\W$ ‘

Command line mode
1. เปิด Terminal: Alt+F2 and type “gnome-terminal”
2. change directory to “Home Folder”

$ cd ~

3. ใช้โปรแกรม editor ที่ถนัดเปิดไฟล์ “.bashrc” มาแก้ไข

$ vi .bashrc

เพิ่ม code ลงไปจากนั้นพิมพ์ :wq เพื่อบันทึกและออกจากโปรแกรม

4. เรียกค่า config ที่เพิ่งตั้งค่าไป

5. เรียบร้อย ;-P

Graphic mode
1. เปิดโปรแกรม nautilus (Folder Explorer) > ไปที่ Home Folder

2. เปิดให้แสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้ (hidden file) โดยการกดปุ่ม Ctrl+h

3. double click เพื่อเปิดไฟล์มาแก้ไข(ใช้ editor ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัด ผมขอใช้ Gedit ที่มีมาให้อยู่แล้ว) เพิ่ม code ลงไปในไฟล์

4. บันทึก และปิด
5. เปิด Terminal ขึ้นมาใหม่ Alt+F2 พิมพ์ “gnome-terminal”
เรียบร้อย

Credit :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1793809
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/gnome-terminal-show-only-current-directory-at-prompt-469772/

เปลี่ยนรหัสของผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL

Change user password – MySQL

เราจะมีวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานฐานข้อมูล วันนี้จะขอแนะนำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูลด้วยการใช้คำสั่งผ่านทาง Command line(ตัวเราต้องมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Table User นะจ๊ะ)
เริ่มกันเลย
ขั้นต้องแรกคือ Login เข้าไปยัง MySQL Sever ด้วยสิทธิของ root ด้วยคำสั่งด้านล่าง

mysql -u root -p

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ (เราต้องการจัดการกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า mysql)

use mysql

เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ ด้วยคำสั่ง

update user set password=PASSWORD(‘<new password>’) where user=’<username>’;

ตัวอย่างคำสั่งในการเปลี่ยนรหัสผ่านจาก ไม่มีรหัสผ่าน ไปเป็น p@ssword

update user set password=PASSWORD(‘p@ssword’) where user=’ikungolf’;

คำสั่งด้านบนต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง User เพื่อเปลี่ยนข้อมูลรหัสผ่าน p@ssword ของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อว่า ikungolf

เมื่อรันคำสั่งและมีข้อความตอบกับว่าเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการทดสอบการใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่

mysql -u ikungolf -p [Enter]จากนั้นใส่รหัสผ่าน แล้วกด [Enter]

หรือวิธีที่สอง(ไม่แนะนำ)

mysql -u ikungolf -pp@ssword

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)


วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 

คุณสามารถใช้คำสั่ง “useradd” หรือ “usermod” ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group 

คำสั่ง “useradd” เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่

คำสั่ง “usermod” เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 

ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว

Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์

  /etc/passwd, /etc/shadow และ /etc/group 


ตัวอย่างการใช้คำสั่ง useradd : เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยัง Secondary Group
เมื่อคุณต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่และต้องการเพิ่มชื่อผู้ใช้นั้นไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว 
syntax 

# useradd -G {group-name} username 

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการสร้าง username “ikungolf” ไปยัง groupt “developers”

# useradd -G developers ikungolf

แต่ถ้าหากไม่แน่ใจว่า Group “developers” มีอยู่แล้วหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยคำสั่งนี้

# grep developers /etc/group

*** หากมี group อยู่แล้วก็จะแสดงผลลัพออกมาเป็นชื่อ group “developers” ถ้าค้นหาแล้วปรากฏว่าไม่มี group นี้อยู่คุณสามารถสร้าง group ขึ้นมาด้วยคำสั่ง “groupadd

# groupadd developers

หลังจากนั้นก็รันคำสั่ง เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยัง developers group

# useradd -G developers ikungolf

ตั้งค่ารหัสผ่านให้กับ User ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยคำสั่ง

# passwd ikungolf

จากนั้นดูข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ด้วยการรันคำสั่ง

# id username

 #id ikungolf

* หมายเหตุ option G ที่เป็นอักษรตัวใหญ่สามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยัง group หลายๆ  group ด้วยการใช้ “,” คั่นระหว่าง group โดยไม่ต้องเว้นช่องว่าง
เช่น เพิ่ม ikungolf ไปยัง group admin, ftp, www-data และ developers ใช้คำสั่งต่อไปนี้

# useradd -G admin,ftp,www-data,developers ikungolf

ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการสร้าง User ใหม่และเพิ่มไปยัง Group ที่มีอยู่แล้ว ที่นี้หากต้องการเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้วไปยัง Group ที่มีอยู่แล้วล่ะจะต้องทำยังไง 
ก็ไม่ยากครับ คำสั่งจะคล้ายกัน แตกต่างกันตรง option ที่ตัว g จะเป็นตัวพิมพ์เล็กและการใช้ -g จะหมายถึงการเพิ่ม Group นี้เป็นการเพิ่ม Group แบบ Primary group

# useradd -g developers redc0de

*** ในที่ให้ redc0de เป็นชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่ในเครื่องแล้ว
ดูข้อมูลของ redc0de

# id redc0deต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่ง usermod : เพิ่ม User ที่มีอยู่แล้วไปยัง Group ที่มีอยู่แล้ว

ตัวอย่างจะเป็นการเพิ่ม user ikungolf ไปยัง ftp group โดยให้เป็น group แบบ secondary group โดยการใช้คำสั่ง usermod option -a -G โดย “-G” เป็นการบอกว่าให้เพิ่ม Group แบบ secondary group

# usermod -a -G ftp ikungolf

การเปลี่ยน Primary group ของ User ที่มีอยู่แล้วในระบบไปยัง group ต่างๆ

# usermod -g {group-name} username

ตัวอย่าง ต้องการเปลี่ยน primary group ของ ikungolf เป็น developers

# usermod -g developers ikungolf